Janji Pelajar Muhammadiyah


1- Berjuang menegakkan ajaran Islam
2- Hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru
3- Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu
4- Bekerja keras, mandiri, berprestasi
5- Rela berkorban dan menolong sesama
6- Siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa